Książki, podręczniki

Jaką rolę pełnią podręczniki w procesie nauczania?

Czym jest podręcznik?

Podręcznik szkolny jest książką, która zawiera materiał nauczania i jest przeznaczona dla ucznia. Jest to element niezbędny całego procesu kształcenia. Podręczniki podają  uporządkowany, dokładny oraz przejrzysty sposób sam materiał nauczania. Do tego według potrzeb zawierają schematy obrazowe, ilustracje, wyjaśnienia oraz dokładne opisy. Ułatwiają one uczniom, jak i także nauczycielom powrót bardzo sprawny do materiału już przerobionego i przypomnienia sobie przerobionych zagadnień na wszelkich lekcjach. Podręczniki zawierają także przykładowe zadania, jak i także przykładowe prace, które wykonywać będą uczniowie zarówno w lekcjach, jak i także w domu. Zawierają rozwiązania przykładowe oraz sposoby wykonywania zadań. Dzięki temu właśnie ułatwiają one odrabianie domowych prac.

Co jeszcze?

Podręczniki również umożliwiają uczniom oraz nauczycielom sprawdzenie, czy treść danej leki została zrozumiana w sposób właściwy. Umożliwiają także zadawanie sprawne domowych prac. Przy pomocy podręczników można także uzupełnić czy też dokończyć pracę na lekcji, czy też się przygotować do lekcji kolejnej. Podręczniki umożliwiają także przygotowanie się do klasówek, powtórek, testów, kartkówek oraz egzaminów. To właśnie dzięki podręcznikom uczniom udaje się zdobywać nową wiedzą oraz uczyć się w sposób samodzielny. Autorami dobrych szkolnych podręczników zawsze są specjaliści z konkretnej dziedziny. Podręczniki są pisane zawsze pod konkretny program nauczania. Muszą także być zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkolne podręczniki co ciekawe stanowią dużą więcej niż połowę drukowanych książek wydawanych na całym świecie. Uczniowie z podręcznikami obcują o wiele, wiele dłużej, a niżeli czytelnicy przeciętni z innego rodzaju książkami.

Cechy dobrego szkolnego podręcznika

Cechą podręcznika dobrego na pewno jest harmonia treści, jak i także harmonia formy. Odpowiednie walory literackie oraz językowe zwiększają znacznie dydaktyczną wartość podręcznika. Na samą wartość podręcznika bardzo duży wpływ ma także jego graficzna strona. Aby uczniom ułatwić naukę, to treść podręcznika jest ujęta w podrozdziały, rozdziały, jak i także akapity. Reguły, ważniejsze terminy oraz definicje wyodrębniają się z teksu przy pomocy druku tłustego, stacjonowanego druku czy też kursywy. Rolę bardzo ważną w podręcznikach także stanowią liczne ilustracje. Szczególnie jest to wartościowe dla małych dzieci. Przykładem bardzo dobrego podręcznika jest podręcznik Nasza Szkoła. Jest to naprawdę genialny przykład, jak powinien być napisany dobry podręcznik.